Training Aandachtsfunctionaris kindermishandeling


Trainingsprogramma Tijden
11 maart 9:30 - 16:30
25 maart 9:30 - 16:30
15 april 9:30 - 12:30

Training Aandachtsfunctionaris kindermishandeling

Kindermishandeling: elk kind dat eronder lijdt, is er simpelweg een te veel. De praktijk leert dat het vaak lang duurt voordat kleine signalen en onderbuikgevoelens tot doelgerichte actie leiden. Tijdige en kordate aanpak van geweld, intimidatie en verwaarlozing zorgt ervoor dat het kind en het gezin zo snel mogelijk hulp krijgen en het geweld stopt. Om dit proces binnen organisaties te stimuleren en te structureren is in 2013 de Wet meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling ingevoerd.

Meldcode ook voor ouderenmishandeling

Aandachtsfunctionaris: coördinator en vraagbaak


Als aandachtsfunctionaris kindermishandeling bent u binnen uw organisatie de spin in het web als het gaat om opvolging van de meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld. U bent aanspreekpunt voor collega’s, coördineert het signaleringsproces, regelt doorverwijzing naar externe instanties en zorgt voor up to date beleid in de eigen organisatie.

Optimaal opgeleid als aandachtsfunctionaris kindermishandeling


U wilt uw taak als aandachtsfunctionaris zorgvuldig uitvoeren. Dat vraagt om een training die zich richt op alle facetten en taken van de aandachtsfunctionaris kindermishandeling. Apanto biedt deze complete training aan, zowel incompany in heel Nederland als op open inschrijving in Haarlem.

Training voor aankomend aandachtsfunctionarissen en (zorg)coördinatoren in:

 • scholen
 • kinderopvang
 • wijkteams
 • zorginstellingen
 • welzijnswerk
 • ziekenhuizen
 • woningcorporaties
Van de deelnemers wordt een hbo/academisch denk- en werkniveau gevraagd.

Na afronding van de training heeft/kunt u:

 • een schat aan kennis en vaardigheden
 • uw taak als aandachtsfunctionaris vormgeven
 • begrip van oorzaken van ouderenmishandeling
 • inzicht in aanleidingen tot ontspoorde mantelzorg
 • rode vlaggen en verborgen signalen herkennen
 • adequaat en zorgvuldig handelen
 • collega’s ondersteunen en coachen

Inhoud Training Aandachtsfunctionaris kindermishandeling:

 1. kennis van ouderenmishandeling en kindermishandeling
 2. werkwijze rond de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
 3. verantwoordelijkheden van de aandachtsfunctionaris
 4. het signaleringsproces
 5. afwegen van acute en structurele onveiligheid a.d.h.v. het afwegingskader
 6. werkwijze van Veilig Thuis, jeugdbescherming en het lokale veld
 7. ondersteunen van collega’s in het signaleringsproces
 8. privacy en documentatie
 9. communicatie met ouders/verzorgers
  (oefenen met een trainingsacteur)
 10. (her)schrijven van een protocol voor uw eigen organisatie
 11. hoe houdt u het onderwerp actueel op de werkvloer?

Tijdsindeling


De training Aandachtsfunctionaris kindermishandeling duurt 5 dagdelen, verdeeld over 2,5 dagen. Voor de voorbereiding van de tweede en derde trainingsdag heeft u per keer ongeveer 3 uur nodig.

Extra module Veiligheidsplanning


Een aanvullende module Veiligheidsplanning traint u in het maken van een veiligheidsplan. Deze module wordt, op aanvraag, gegeven door Johanna Hommenga van HannaH Training en Coaching. Zij werkt voor Veilig Thuis Drenthe en is opgeleid door Andrew Turnell als professional binnen Signs of Safety. 

Incompany en open trainingen


Een incompany training wordt geheel toegespitst op de wensen van uw organisatie. Informeert u vooral naar de mogelijkheden en de bijpassende tarieven.De eerstvolgende open trainingscyclus in Haarlem vindt plaats op de maandagen 11 maart, 25 maart en 15 april 2019.

Tijd: 9.30 – 16.30 uur (dag 1 en 2) / 9.30 – 12.30 uur (dag 3)

Prijs: € 575 per persoon, inclusief hardcopy reader, koffie/thee en uitgebreide lunch op dag een en twee

Certificering en scholingspunten


Na het volgen van alle dagdelen ontvangt u een certificaat van deelname. Dit certificaat kunt uploaden bij de eigen beroepsorganisatie voor scholingspunten in de vrije ruimte.
De training Aandachtsfunctionaris huiselijk geweld en kindermishandeling is ontwikkeld in samenwerking met andere onafhankelijke landelijke trainers en geeft meer dan voldoende handvatten om als aandachtsfunctionaris aan te sluiten bij de Landelijke Vakgroep Aandachtsfunctionarissen Kindermishandeling en Huiselijk Geweld (LVAK).  
 
Apanto is gespecialiseerd in het geven van training, bijscholing, intervisie en coaching aan professionals en managers in de zorg, hulpverlening, kinderopvang en onderwijs. Apanto richt zich daarbij vooral op handelen bij geweld in afhankelijkheidsrelaties. Apanto werkt daarin nauw samen met collega-trainers en is aangesloten bij de trainersgroep Geweld in Afhankelijkheidsrelaties van MOVISIE
.