Zolang 1,5 meter afstand aangehouden moet worden, zal de groep uit maximaal 6 deelnemers bestaan!

 

Meer informatieTraining Aandachtsfunctionaris kindermishandeling

Trainingen 2021

Lokatie Haarlem;

 • Woensdag 26 mei, 9 juni en 23 juni
 • Maandag 11 oktober, 25 oktober en 15 november


Let op: vanwege Covid-19 zal de training in mei mogelijk online worden gegeven via Zoom.
Om de online-dagen iets minder intensief te maken wordt in overleg met de trainingsgroep een extra dag toegevoegd en zijn er ruime pauzes.
Het programma, de leerresultaten en accrediatiepunten SKJ/Registerplein en V&VN blijven het zelfde.
Online trainingen worden met € 80,00 korting aangeboden.
De groep bestaat uit maximaal 8 deelnemers voor een optimaal leerresultaat.

Kindermishandeling

Ruim 1 op de 30 kinderen is jaarlijks slachtoffer van een vorm van kindermishandeling. Dat is in iedere klas 1 kind. Voor ieder kind is het wenselijk dat deze onveilige thuissituatie door de volwassenen om hem heen gezien wordt en dat er vervolgens ook wordt gehandeld. De praktijk leert echter dat het vaak (te) lang duurt voordat signalen tot doelgerichte actie leiden. De meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling geeft handvatten voor het handelen. De meldcode is verplicht voor organisaties in de zorg, de hulpverlening, de kinderopvang, onderwijs, justitie en binnen de wmo.

De aandachtsfunctionaris kindermishandeling

De aandachtsfunctionaris staat als deskundige borg voor het hanteren van de meldcode binnen de eigen organisatie. U draagt als aandachtsfunctionaris enerzijds zorg voor de implementatie en borging van de meldcode (wellicht in samenwerking met de afdeling kwaliteit/beleid), anderzijds bent u het directe aanspreekpunt voor collega’s bij zorgen over ouderenmishandeling en ontspoorde mantelzorg. Waar nodig zal u uw collega’s adviseren en/of ondersteunen in het nemen van de vijf stappen van de meldcode. U kunt ook vanaf stap 2 alle taken overnemen. Het meldprotocol van de eigen organisatie is daarin leidend.

Optimaal opgeleid als aandachtsfunctionaris kindermishandeling

Het zorgvuldig uitvoeren van uw taak als aandachtsfunctionaris vraagt om een training die zich richt op alle facetten en taken van de aandachtsfunctionaris. Deze training wordt door Apanto in heel Nederland verzorgd. Ook organiseert Apanto minimaal 2x per jaar een training op open-inschrijving voor toekomstige aandachtsfunctionarissen. Deze trainingen worden in Haarlem gegeven. Gezien de zwaarte van de taak van de aandachtsfunctionaris wordt voor de training een hbo/academisch denk- en werkniveau gevraagd.

Inhoud Training aandachtsfunctionaris kindermishandeling:

 • Wat is huiselijk geweld en kindermishandeling
 • De meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling en bijbehorende afwegingskaders
 • Taken en verantwoordelijkheden van de aandachtsfunctionaris
 • Het signaleringsproces en de stappen van eerste signaal tot beslissen
 • Het maken van een Veiligheidstaxatie met behulp van het afwegingskader
 • De werkwijze van Veilig thuis, de jeugdbescherming en het lokale veld
 • Privacy en documentatie
 • In gesprek gaan met het kind en de ouders/verzorgers (oefenen met een trainingsacteur)
 • Het coachen en ondersteunen van collega’s in het signaleringsproces
 • Handvatten voor het adviseren en begeleiden van de directie en/of de beleidsfunctionaris
 • Het maken van een plan van aanpak
 • Het (her)schrijven van het meldprotocol voor uw eigen organisatie
 • Een korte train de trainers om het thema huiselijk geweld en kindermishandeling te introduceren of actueel te houden onder uw collega’s

Duur en tijdsbesteding

De training aandachtsfunctionaris kindermishandeling is in totaal 3 dagen. De voorbereiding voor de tweede en derde trainingsdag kost u ongeveer 5 uur per trainingsdag.

Kosten en inschrijvingsmogelijkheden

Een incompany training kan geheel worden toegespitst op de wensen van uw organisatie. Informeert u vooral naar de mogelijkheden en de bijpassende tarieven. De prijs voor de 3- daagse open training is € 675,00 per persoon. Dit is inclusief een uitgebreide en actuele reader met alle relevante achtergrondinformatie, een trainingsacteur, koffie/thee/sap/versnaperingen en een uitgebreide lunch. Apanto is ingeschreven als scholingsinstituut bij het CRKBO en heft derhalve geen btw. Voor een optimaal leerresultaat worden er maximaal 12 deelnemers toegelaten tot de training. Zolang 1,5 meter aangehouden moet worden, is de groep niet groter dan 8 deelnemers. Meer informatie of u aanmelden kunt u doen door het invullen van het formulier in de sidebalk of door persoonlijk contact op te nemen.

Certificering en accreditatiepunten

Na het volgen van alle trainingsdagen ontvangt u een certificaat van deelname.
De training is geaccrediteerd bij:

 • De SKJ voor 28 punten
 • Registerplein 25 PE-punten
 • Kwaliteitsregister V&VN en Register Zorgprofessionals 18 PE

Deze training is gecertificeerd bij Hobeon. Dit geeft u de mogelijkheid, wanneer u dat wenst, te kunnen aansluiten bij de LVAK.

Op maat en geheel passend voor de eigen organisatie?

Het is uiteraard mogelijk een op maat gemaakte incompany-training aan te bieden. Een vrijblijvend orienterend gesprek gaat daaraan vooraf. 

Bijscholing

Apanto verzorgt ook bijscholing voor aandachtsfunctionarissen. Zie de agenda.
Apanto is een samenwerkingsverband aangegaan met andere vrijgevestigde trainers. Het Platform Trainers Aandachtsfunctionarissen Huiselijk geweld (de PTAH) zal binnenkort met een website en bijscholingsdata voor aandachtsfunctionarissen komen.